‘Kalıcı dezenflasyon 2024’ün 2. yarısında’

ASLIHAN ALTAY KARATAŞ Ankara  – Yılmaz, “Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü sağlayan, şeffaf ve güvenilir politika adımlarımızın olumlu etkileri ile 2024 yılının ikinci yarısından itibaren kalıcı bir dezenflasyon sürecine girmeyi bekliyoruz” dedi. Yılmaz sunumunda özetle şunları söyledi: 

‘‘Orta ve uzun vadeli hedeflerimizle uyumlu şekilde hazırlanan 2024 Yılı Bütçe Kanunu Teklifimiz Türkiye Yüzyılının ilk bütçesi olacaktır. Bu bütçeyle depremle yıkılan şehirlerimizi daha iyi şekilde yeniden ayağa kaldıracak, geleceğe dönük afet risklerini azaltacağız. Mali disiplini esas alan, maliye ve para politikaları koordinasyonunu güçlendiren, yapısal reformları öne çıkaran bir anlayış ile ekonomimizde istikrarı kalıcı hale getireceğiz. 

Küresel düzeyde ekonomik durgunluk belirtilerine rağmen 2023 yılı genelinde Türkiye ekonomisinin yüzde 4.4 büyüyeceği tahmin edilmektedir. Türkiye ekonomisi 2022 yılı itibarıyla yaklaşık 906 milyar dolar GSYH büyüklüğü ile dünyada 19’uncu sırada yer almakta olup IMF Raporunda yer alan tahminlere göre bu yılsonu itibarıyla 17’nci sıraya kadar yükseleceği öngörülmektedir. 2024 yılında ise yüzde 4.0 büyüme oranına ulaşılması hedeflenmektedir. İhracat hedefimiz olan 267 milyar dolara ulaşmak için gerekli tüm politika adımları hayata geçirilecektir. 

Düşük tek haneli seviye 

İç talepteki canlılık hizmet sektörü enflasyonundaki katılığı artırmış, bu durum çekirdek enflasyonda ve beklentilerde düşüşü sınırlamıştır. Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü sağlayan, şeffaf ve güvenilir politika adımlarımızın olumlu etkileri ile 2024 yılının ikinci yarısından itibaren kalıcı bir dezenflasyon sürecine girmeyi bekliyoruz. Bu dönemi, geçiş süreci olarak tanımlayarak dezenflasyon sürecinin başlaması için gerekli adımları atmayı sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda, enflasyon kalıcı ve düşük tek haneli seviyelere gerileyene kadar tüm politika araçları kararlılıkla kullanılmaya devam edilecektir. 

2023 yılı sonu itibarıyla cari işlemler açığını GSYH oranının yüzde 4 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Yıllık tüketici kredi artışı 2023 yılı nisan ayında en yüksek değerini gördükten sonra eylül ayı itibarıyla yüzde 50’nin altına gerilemiştir. 30 Eylül 2023 itibarıyla BES katılımcı sayısı yaklaşık 8.4 milyon kişiye, fon büyüklüğü 621.7 milyar liraya, sistemin verdiği emekli sayısı da 251.558 kişiye ulaşmıştır. Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamındaki çalışan sayısı yaklaşık 7.2 milyon kişiye, fon büyüklüğü ise 49.4 milyar liraya ulaşmıştır. 

Deprem bölgesindeki illerimizin yeniden ayağa kaldırılması birinci önceliğimizdir. Bütçeden deprem bölgesine 1 trilyon 28 milyar lira kaynak ayırıyoruz. 

2024 yılında bütçe gelirlerinin 2023 yılı gerçekleşme tahminlerine göre yüzde 71.1 artışla 8 trilyon 437 milyar liraya, vergi gelirlerinin ise yüzde 73.5 oranında artarak 7 trilyon 407 milyar liraya ulaşacağını tahmin ediyoruz.” 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir