Deprem Yasa teklifi Meclis’te! Dönüşüm için salt çoğunluk yeterli

AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU / Ankara – Teklife göre, bir binanın dönüşüme sokulabilmesi için kat maliklerinin yarısından bir fazlasının oyu yeterli olacak. Riskli yapı tespiti ve tahliye işlemlerinde engellemelerle karşılaşılması durumunda mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izin üzerine kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapılar veya alanlar açtırılarak tespit ve tahliye yapılabilecek.

Teklifte yer alan kritik düzenlemeler özetle şöyle:

10 GÜNDE İNCELEME

– Depremlerin etkisiyle oluşan hasarlarla bağlantılı olması kaydıyla, hasar tespit raporlarına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında 10 gün içinde ilk inceleme yapılacak. Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilen kararlara itiraz edilemeyecek. Tarafların istemi olsa dahi duruşma yapılması mahkemenin takdirinde olacak. Davalar, dosyanın tekemmülünden veya ara karar, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gereken hallerde bunların tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlanacak.

– Verilen kararlara karşı 15 gün içinde istinaf yoluna başvurulabilecek. İstinaf, istemi en geç 2 ay içinde karara bağlayacak. İstinaf incelemesi aşamasında, mahkeme gerekli işlemleri 15 gün içinde yerine getirecek.

ÇİLİNGİRLE GİRİLECEK

– Kentsel Dönüşüm Başkanlığı riskli yapıların tespitini resen yapabileceği gibi süre vererek maliklerden veya kanuni temsilciler de isteyebilecek.

– Riskli yapıların yıktırılması için maliklerine en fazla 90 gün süre verilecek. Yıktırılmadığı takdirde, yapının idari makamlarca yıktırılacağı bildirilecek. Başkanlık, tespit, tahliye ve yıktırma iş ve işlemlerini de yapabilecek. Engellemelerle karşılaşılması durumunda mülki idare amir tarafından verilecek yazılı izin üzerine kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapılar veya alanlar açtırılarak tespit ve tahliye yapılabilecek.

– Riskli yapı tespit, tahliye ve yıktırma masrafları, hisseleri oranında maliklerden tahsil edilecek.

– Kentsel dönüşüm için kira yardımının yanı sıra, yapım için yardım da verilecek. Bu yardımın usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

ŞARTLAR DEĞİŞTİ

– Mevcut yasaya göre bir yapının kentsel dönüşüme sokulabilmesi için hisseleri oranında maliklerin en az üçte ikisinin çoğunluğunun rızası gerekiyor. Teklife göre maliklerin tamamının muvafakatiyle yürütülmesi gereken tüm iş ve işlemler, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğu ile aldığı karara göre yapılacak. Alınan karar ile anlaşma şartlarını içeren teklif, karara katılmayan maliklere noter vasıtasıyla veya ilgili muhtarlıkta 15 gün süreyle ilan edilmek suretiyle bildirilecek.

2 MİLYON YAPI ACİL DÖNÜŞTÜRÜLMEK ZORUNDA

Teklifin genel gerekçesinde Türkiye topraklarının yüzde 66’sı, nüfusun ise yüzde 71’inin yüksek riskli deprem bölgesinde bulunduğu belirtilirken, “Türkiye genelinde yaklaşık 31 milyon konut ve 5 milyon ticari ilandan oluşan toplam 36 milyon bağımsız bölüm bulunmakta olup bunlardan yaklaşık 6 milyonu risk altındadır ve 2 milyon bağımsız bölümün acil dönüştürülmesi gerekmektedir. 2012 yılından bugüne kadar kentsel dönüşüm projeleriyle ülke genelinde 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlanmıştır. Halen 400 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci de devam etmektedir. 2012’den bu yana kentsel dönüşüm projeleri kapsamında toplamda 480 milyar TL yatırım yapılmıştır” denildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir